Os delegados do Goberno galego no exterior cobrarán ao redor de 50.000 euros

465,72 euros, o que suporía un salario de ao redor de 50.000 euros ao ano (máis de 4.000 euros ao mes) para cada un deles, segundo os Orzamentos da Xunta para o vindeiro ano. Porén, esa contía poderíase duplicar se se lle engaden as indemnizacións ás que terían dereito ambos os duos cargos por estaren desprazados no estranxeiro.