O conselleiro de Presidencia afirma que “probabelmente” haberá que abordar “a elaboración dunha lei de nacionalidade”

Romeu afirmou que “non excluímos unha futura lei de nacionalidade, pero recoñecemos que é un paso adiante moi importante e cos datos que seguiremos a solicitar manteremos vivo esa arela de que ningún neto de emigrante galego perda a expectativa de chegar a ter o recoñecemento da nacionalidade”.