Manuel Luís Rodríguez principia unha xira de oito días por Chile, Uruguai e Arxentina

Nesta primeira xornada, das tres que permanecerá no país chileno, Manuel Luís Rodríguez visitou o Instituto de Ideas Avanzadas onde se desenvolve o Programa de Estudos Galegos cunha Cátedra de Lingua e Cultura Galegas, impartida semestralmente a estudantes da USACH. O secretario xeral visitou logo a Lareira Galega e ao día seguinte, o Centro Galego de Valparaíso. O domingo 12 de outubro, o responsábel de Emigración da Xunta celebrou o Día da Hispanidade cos membros do Estadio Español.