César Antelo, reelixido presidente da Asociación de Empresarios Galegos de Uruguai

O vicepresidente que acompañará a Antelo será un empresario da madeira e escultor, José Villaverde, volvendo a integrar a directiva, agora como secretario, o empresario do transporte Antonio Ríos, xustamente quen presidise a primeira xunta que estimulase o desenvolvemento de asociacións dos empresarios galegos de Uruguai como xeito de saíren da crise que soportaba a rexión. O tesoureiro voltará a ser Fernando Feijóo, quen repite no cargo.