A Xunta asume a homologación de títulos estranxeiros de ensinos non universitarios

O acordo ten un custo efectivo de 10.761,09 euros e entrará en vigor o 1 de xaneiro de 2009.