A Secretaría Xeral de Emigración subvencionará os programas sindicais de asesoramento a retornados e inmigrantes

Para iso os sindicatos manterán unha unidade de información con oficinas nas catro provincias galegas. Para o seu funcionamento cada unha destas unidades de información contará cos servizos dun técnico experto en dereito administrativo e estranxeiría.