A Secretaría de Emigración destinará 237.800 euros ao redeseño e mantemento de galiciaaberta.com

com, o aloxamento da plataforma tecnolóxica e a creación das aplicacións informáticas precisas para o seu desenvolvemento integral”. Así aparece na resolución do 7 de novembro que foi publicada no Diario Oficial de Galicia do pasado 14 de novembro pola cal iníciase o procedemento de licitación para a contratación dun servizo que se ocupará destas tarefas. Este montante dividirase en dous anos. Para 2009 destinaranse 198.146 euros, mentres que para 2010 será un total de 39.654 euros.